Wśród wielu napisanych przeze mnie tekstów znalazły się takie, którym udało się zyskać wersję do oglądania lub słuchania. Ciekawe współprace zaowocowały ciekawymi nagraniami. Oto kilka przykładów.